Information

11 km. fra Køge ligger et idyllisk Forsamlingshus, som en smørklat i landsbyen Himlingøje.

Med Bylaugets og Himlingøje Gymnastikforenings mange aktiviteter året rundt, fungerer forsamlingshuset som et kulturelt samlingssted, for borgere I Himlingøje og omegn.

Huset drives af en frivillig bestyrelse, som også formidler udlejninger til private fester og arrangementer.

Her er plads til 100 gæster. Huset er et nøglehus, hvilket betyder at lejeren selv står for sit arrangement og er ansvarlig for dette.

Alle kan blive medlem af foreningen Himlingøje Forsamlingshus.

Dokumenter:
Himlingøje Forsamlingshus-lejekontrakt
Her kan du bl.a. kan se ordensregler og reglementet vedrørende leje af forsamlingshuset.

Følgeseddel til leje af Himlingøje Forsamlingshus
Denne seddel får du med ved udlevering af nøglerne.

Takstblad
Her kan du se samtlige gældende priser.

Vedtægter
Her kan du se foreningens vedtægtsgrundlag.

Personoplysninger
Her kan du se foreningens behandling af personoplysninger og privatlivspolitik. Privatlivspolitik